Integrirana izvješća INA Grupe

INA od 1997. godine objavljuje nefinancijska izvješća, među prvima u Hrvatskoj. Od 2004. godine, uz tek nekoliko drugih hrvatskih tvrtki, objavljuje Socijalno izvješće sukladno GRI smjernicama. Od 2007. Inino Izvješće o održivom razvoju sukladno je G3 GRI metodologiji, čime je objedinjeno socijalno i izvješćivanje o zaštiti okoliša. Izvješće za 2014. godinu po prvi puta je objedinjeno s financijskim godišnjim izvješćem u Integrirano godišnje izvješće, što pokazuje važnost održivog razvoja u INA Grupi.
Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini, a pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu, najrelevantnije teme u području održivosti. Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i izvješćuju sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja. 

U našim izvješćima nastojimo primijeniti metodološke inovacije, pružiti cjelovitu sliku postignuća i ciljeva u različitim segmentima poslovanja, uvid u rizike s kojima se suočavamo te način na koje ih rješavamo.

Integrirano godišnje izvješće INA Grupe za 2017. objavljeno je 30. travnja 2018. godine. Izvješće je pripremljeno sukladno novim GRI Standardima i Sektorskom dodatku za naftu i plin. Izvješće je prošlo uslugu potvrde materijalnosti Globalne inicijative za izvještavanje ”Materiality Disclosures Services”. Također, provedena je nezavisna revizija nefinancijskih pokazatelja, o kojima se izvješćuje, a koji uključuju: potrošnju energije unutar organizacije, ukupno crpljenje vode po izvoru, izravne emisije stakleničkih plinova, neizravne energetske emisije stakleničkih plinova, ukupna težina otpada prema vrsti i metodi odlaganja, vrste i stope ozljeda, profesionalnih bolesti, izgubljenih dana i izostanaka te ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s nesrećama na radu. Na temelju provedenih procedura i pribavljenih dokaza, nezavisni revizori potvrdili su da je navedenih šest nefinancijskih indikatora, o kojima se izvješćuje u Godišnjem izvješću INA Grupe za 2017., pripremljeno u skladu sa GRI Standardima.

Integrirano izvješće za 2017.g.
Preuzmite datoteku
Integrirano izvješće za 2016.g.
Preuzmite datoteku
Integrirano izvješće za 2015.g.
Preuzmite datoteku