Slobodno nadmetanje 60000108055

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE 60000108055

1. Naručitelj: STSI d.o.o.
Nabava, Lovinčićeva 4, 10002 Zagreb
OIB: 99172175603

2. Predmet nabave: Sustav veze broda s kopnom za LNG terminal u Omišlju

3. Vrijeme i mjesto isporuke: najkasnije 31. ožujka 2020. godine

4. Poziv za slobodno nadmetanje dostupan je na linku:
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php

Natječajna dokumentacija može se preuzeti u sustavu eBidding
(Https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php)

Ako niste registrirani, registrirajte se na sljedećoj stranici:
https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php

Priručnik za korištenje eBiddinga možete preuzeti ovdje:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8989

5. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti.

6. Rok za podnošenje ponuda: 15. svibnja 2019. do 14:00 sati

7. Kontakt osoba: Sanja Popović, mob: +385 91 497 1725, e-mail: sanja.popovic@ina.hr

Više na www.ina.hr