Iskustvo primjene plinske kamere "GasFindIR" u članicama INA grupe

Bliži se kraj četvrte godine od uvođenja plinske kamere "GasFindIR" kao dijagnostičke metode u INA grupu.  STSI d.o.o., Sektor industrijskih servisa, Služba tehničke kontrole, Zagreb je uz pomoć INA-NAFTAPLINA uveo plinsku kameru "GasfindIR" početkom 2007. u procese održavanja kao novu metodu koja je savršeno nadopunila postojeće procese održavanja ali i potaknula nove. Zadovoljstvo nam je istaknuti da se plinska kamera "GasFindIR" uspješno primjenjuje prvenstveno na cjelokupnom području Okruga Podravina, RNR-URINJ, Proplin d.o.o., te je djelomično primijenjena u Okrugu Posavina. Zbog recesije usporeni su planovi proširenja djelatnosti nabavkom novih kamera koje bi detektirale plinove važne za petrokemijsku industriju (sumpor heksafluorida (SF6), octene kiseline (C2H4O2), amonijaka (NH3), klor dioksida (ClO2), diklordifluormetana "FREON-12" (CCl2F2), etilcijanoakrilata "super ljepilo" (C6H7NO2), ugljičnog monoksida (CO). Ali i sa postojećim kapacitetom kamera koje mogu detektirati više od 20 vrsta ugljikovodika STSI d.o.o može proširiti preglede na članice INA grupe koje do sada nisu bile uključene. Nadamo se da će nam partnerski odnosi unutar INA grupe omogućiti uklapanje u procese održavanja kod ostalih članica tijekom 2011 kao što su: INAgip, EDINA, HPC te u ostale okruge INA-NAFTAPLINA kao i u RN-SISAK, a jednog dana možda i postrojenja našeg strateškog partnera MOL-a. Možemo istaknuti da se samo ustrajnim aktivnostima na dijagnostičkim metodama kao nadopunama procesa održavanja, tokom godina mogu postepeno smanjiti troškovi na postrojenjima. Od uvođenja GasFindIR metode pratimo približno 2000 komponenti, od kojih svaka komponenta u prosjeku ima 3 moguća mjesta propuštanja, odnosno pratimo približno 6000 mogućih mjesta propuštanja kao referentni uzorak. Trenutno se planira pregled plinskom kamerom "GasFindIR" na postrojenjima u RNR-URINJ koji bi trebao početi krajem rujna 2010. Ovim će se pregledom ponovno utvrđivati fugativna propuštanja ugljikovodika i sumporovodika na postrojenjima RNR-URINJ. Cilj takvih pregleda i kasnijih planiranih zastoja je pronaći i otkloniti potencijalno problematična mjesta prije nego što uzrokuju veće probleme. Zašto su ostale članice INA grupe prepoznale aktivnosti ispitivanja plinskom kamerom "GasFindIR" koje provodi STSI d.o.o. ? Zato što količina propuštanja ne ovisi izravno o starosti postrojenja, već o kvaliteti brige za njega.
Dijagnostički pregledi koji su uklopljeni u procese održavanja omogućuju korisnicima naših usluga lakše planiranje i provođenje sanacijskih mjera, siguran rad i velike financijske uštede u slijedećim periodima.