Slobodno nadmetanje

24.5.2019
Slobodno nadmetanje 60000110123
Slobodno nadmetanje za bočni viličar 
 
23.5.2019
Slobodno nadmetanje 60000101189
Popravak i servisiranje hidrauličnih sklopova autodizalica, teških teretnih vozila i radnih strojeva

 
 
23.5.2019
Slobodno nadmetanje N-110073-19.
Alati - okvirni ugovor  2019 
 
23.5.2019
Slobodno nadmetanje 60000101200
Drobljenje i prosijavanje kamenog materijala u Rafineriji nafte Rijeka 
 
20.5.2019
Slobodno nadmetanje N-109450-19
MRO ARAMATURE 2019 
 
8.5.2019
Slobodno nadmetanje 60000108169
Sustav zaštite od požara za LNG Terminal Omišalj