Slobodno nadmetanje

17.7.2018
Slobodno nadmetanje 92177/KT
Gradevinski radovi za kolonu 321-C-001 u RN Rijeka  
 
10.7.2018
Slobodno nadmetanje 78128/KT
Elektro održavanje i modernizacija benzinskih postaja i skladišta logistike 
 
9.7.2018
Slobodno nadmetanje N-78175-18
Ugovaranje najma podiznih košara i radnih platformi 
 
9.7.2018
Slobodno nadmetanje 91524
Dobava i ugradnja klimatizacijske komore u RN Sisak 
 
6.7.2018
Slobodno nadmetanje 78123 MV
Održavanje cjevovoda na postrojenju Kemijska priprema vode 
 
5.7.2018
Slobodno nadmetanje 78130 MV
Radovi na SN i NN nadzemnim vodovima