Kontakt

Kontakti u RH:
Sjedište
STSI – Integrirani tehnički servisi d.o.o.
Lovinčićeva 4
10002 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 238 11 22
e-mail: uprava@stsi.hr

Prodaja
Tel: +385 1 238 16 17
Fax: +385 1 238 11 37
e-mail: prodaja@stsi.hr
 
 
Predstavništvo u Bjelorusiji
Molodeznaya 11a
211440 Belarus
Novopolock
Tel: +375 214 755 094
+375 214 755 092
Tel/Fax: +375 214 755 091
 
 
Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka je STSI – Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10002 Zagreb, OIB: 99172175603
Službenik za zaštitu osobnih podataka u STSI d.o.o. je Marija Marković
Kontakt na koji možete slati svoje upite: Lovinčićeva 4, 10002 Zagreb, n.p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: szop@stsi.hr

Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o.
Privacy Policy at STSI Ltd.