Slobodno nadmetanje


28. lipnja 2019. / 14:45 h
Slobodno nadmetanje 60000111189
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
                                                                                            
raspisuje
 
SLOBODNO NADMETANJE
 
Za: VENTILI ZA LNG PROJEKT, OMIŠALJ, OTOK KRK
 
1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb
 
2. Mjesta isporuke: DAP/DDP lokacija Terminal LNG, Omišalj, Otok Krk
 
3. Rok isporuke: ne kasnije od 20.01.2020.
 
4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta 60000111189
Za pristup predmetu koristite link: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php te na listi predmeta odaberete predmet 60000111189
Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici  https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php  klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.
 
Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982
 
 
5. Rok za podnošenje ponuda:  26.07.2019. do 12:00 sati u sustav za e-Nadmetanja
 
6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti  
 
7. Rok  plaćanja: 60 dana
 
8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji
 
9. Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a:  28.06.2019.
 
8. srpnja 2019. / 10:04 h
Slobodno nadmetanje N-101329-DK
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
raspisuje

SLOBODNO NADMETANJE

Za: TROGODIŠNJI MRO OKVIRNI UGOVOR ZA CIJEVNI PRIBOR


1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesta isporuke: DAP lokacije Naručitelja – STSI d.o.o. u RH

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: prema natječajnoj dokumentaciji

4. Nadmetanje se provodi putem sustava za e-Nadmetanje pod brojem predmeta N-101329-DK.
Za pristup predmetu koristite link: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php 
te na listi predmeta odaberete predmet N-101329-DK.
Ukoliko niste registrirani u sustavu za e-Nadmetanja registraciju možete izvršiti na stranici https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php 
klikom na „New Supplier Registration“ ili ako promijenite jezik na hrvatski klikom na „Registracija novog dobavljača“.
Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje nalaze se na sljedećem linku:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

5. Rok za podnošenje ponuda: 01.08.2019. do 12:00 sati u sustav za e-Nadmetanja

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

7. Rok plaćanja: 60 dana

8. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira: prema natječajnoj dokumentaciji

9. Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a: 04.07.2019.
10. srpnja 2019. / 13:21 h
Slobodno nadmetanje 111908/19
Industrijski servisi
 Nabava
 Nabava za RiM
 
Av. V. Holjevca 10,10000 Zagreb

Tel:  +385 91 497 2802
 
Naš znak - Re:  111908/19
Datum - Date:   10.07.2019.
 


 
POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE 111908/19
 
 
1. Naručitelj: STSI d.o.o., Član INA GRUPE, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb

2. Predmet nabave: USLUGA PRIJEVOZA KLASIČNIH I SPECIJALNIH TERETA- REGIJA PRIMORJE

3. Rok izvršenja usluge: 3 godine
 
4. Dokumentaciju za nadmetanje, na hrvatskom jeziku, zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti unutar sustava za e-Nadmetanje:https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php.
 
5. Ukoliko niste registrirani za e-Nadmetanje, molimo da registraciju izvršite na stranici:https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php.
Upute za korištenje sustava za e-Nadmetanje možete naći ovdje:
http://www.ina.hr/nabava/javna-nadmetanja/163

6. Rok za dostavu ponuda: 19.07.2019. (petak) do 12:00 sati

7. Kontakt osoba: Juraj Ožbolt, tel: 091 497 2802, e-mail: juraj.ozbolt@ina.hr
 
 
 
 
15. srpnja 2019. / 12:27 h
Slobodno nadmetanje N-111519-19
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb, Član INA grupe, Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb na temelju Izjave o osnivanju d.o.o. i Općeg postupka nabave roba i usluga na snazi u STSI d.o.o. Zagreb
                                                                                            
raspisuje
 
SLOBODNO NADMETANJE
 
 Ispitivanja kuglastih spremnika UNP metodom akustičnom emisijom u RN Rijeka
 
1. Naručitelj: STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, Zagreb

2. Mjesto isporuke/izvođenja: RN Rijeka

3. Ugovorno razdoblje i rok izvođenja: 2 godine, prema dispoziciji

4. Nadmetanje se provodi putem aplikacije e-nadmetanje pod brojem predmeta N-111519-19

5. Zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju putem linka https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php te odabira željenog predmeta.

6. Ukoliko niste registrirani, molim da registraciju izvršite na stranici: https://ina.eeebid.com/ql/home_custom/index.php
Upute za korištenje sustava za e-nadmetanje možete naći ovdje:
http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982

7. Rok za dostavu ponude do:  29.07.2019. do 14.00 sati

8. Jamstvo za ozbiljnost ponude: nije potrebno dostaviti

9. Rok plaćanja: 60 dana.

10. Dokazivanje sposobnosti, uvjeti i kriterij odabira : prema natječajnoj dokumentaciji

11. Datum objave nadmetanja na web stranici STSI-a:15.07.2019.
 
16. srpnja 2019. / 13:38 h
Slobodno nadmetanje DN-206/19
Industrijski servisi
Nabava
Nabava za Rafinerije i Marketing
 
Avenija Većeslava Holjevca 10
Zagreb 10 000
 

Tel:  +385(91) 497 3169
Naš znak - Re: 
Datum - Date: 16.07.2019

 
Predmet:  POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE BR. DN-206/19
 
 
1.  Naručitelj: STSI – integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb
 
2.  Predmet nabave: Održavanje vagon cisterni.

3.  MJESTO I PARITET ISPORUKE ROBE- Sva roba mora biti ponuđena na paritetu DDP Kupac. Mjesta isporuke:
     -Rafinerija nafte Sisak
     -Rafinerija nafte Rijeka - Urinj 

4.  ROK ISPORUKE ROBE: Rok isporuke Robe: sukcesivna isporuka tijekom 24 mjeseca od datuma potpisa ugovora
 
5.  Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti u sustavu za elektronsko         nadmetanje (tzv. e-nadmetanje) putem kojeg Ponuditelji također dostavljaju i ponude.
Da bi bio u mogućnosti pristupiti sustavu za e-Nadmetanje, Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku: http://www.ina.hr/default.aspx?id=8982
Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-nadmetanje, pa tako i ovom, Ponuditelj nakon uspješne registracije može pristupiti na sljedećoj stranici:
https://ina.eeebid.com/ql/modules/events/events/open_events.php. 
 
Kontakt osoba: Mario Karl, e-mail: mario.karl@ina.hr, tel: 091 497 3169
 
6.     Rok za dostavu ponuda: 23.07.2019. do 11,00 sati.
18. srpnja 2019. / 10:17 h
Slobodno nadmetanje DN-205/19/MJ
STSI d.o.o.
Tel:  +385(91) 4971775
Datum - Date: 18.7.2019. 
 
 
 
Predmet:   POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE BR. DN-205/19/MJ

 
1. Naručitelj: INA- Industrija nafte, d.d. Industrijski servisi, Nabava, Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 020 Zagreb, MB:    3586243, OIB: 27759560625
 
2. Predmet nabave: Industrijska sol
 
3. Rok i mjesto isporuke: sukcesivno tijekom 2 godine, FCO INA d.d., STSI, CROSCO i INA MAZIVA,  lokacije navedene u Dokumentaciji za nadmetanje
 
4. Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti u sustavu za elektronsko nadmetanje (tzv. e-nadmetanje) putem kojeg Ponuditelji također dostavljaju i ponude. Da bi bio u mogućnosti pristupiti sustavu za e-Nadmetanje, Ponuditelj je obvezan obaviti samo-registraciju na službenoj web stranici INA, d.d. na sljedećem linku:https://www.ina.hr/nabava/e-nadmetanje/115. Svim slobodnim nadmetanjima koja se provode putem sustava za e-nadmetanje, pa tako i ovom, Ponuditelj nakon uspješne registracije može pristupiti na sljedećoj stranici: https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

Kontakt osoba: Maja Janjanin, e-mail: maja.janjanin@ina.hr tel: 091 4971775
 
5. Vaše osobne podatke prikupili smo putem preporuke te Vas obavještavamo da se o obradi osobnih podataka u INA, d.d. možete informirati na web stranici, link:  https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a u slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu osobnih podataka možete nam se obratiti na adresu/e navedenu u linku.
 
U slučaju da niste suglasni da Vas kontaktiramo s pozivom za nadmetanje te ne želite da se Vaši osobni podaci ubuduće koriste od strane društava INA/MOL Grupe za svrhe slanja POZIVA ZA SLOBODNO NADMETANJE, molimo da nas o tome obavijestite na kontakt: szop@ina.hr u kojem slučaju ćemo brisati Vaše podatke.
 
6. Rok za dostavu ponuda: 24.7.2019. do 14,00 sati.