11. RIZIK SLUČAJNE PROPASTI ILI OŠTEĆENJA

Rizik i posljedice slučajne propasti ili oštećenja nad opremom i materijalima koje Izvršitelj mora isporučiti Naručitelju u okviru Usluga/Radova (kao i nad opremom i materijalima koji su mu za potrebe izvršenja Usluge/Radova predani ili osigurani od strane Naručitelja) te nad izvršenim Uslugama/Radovima (odnosno njihovim dijelom kada se Usluge/Radovi izvršavaju u fazama/dijelovima), do trenutka uspješno izvršene primopredaje Usluga/Radova,  snosi Izvršitelj.