Ispitivanje sustava procesne sigurnosti

STSI posjeduje Ovlaštenja Ministarstva rada i Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje sljedećih ispitivanja i stručnih poslova:
 • pregled i ispitivanje radne opreme 
 • pregled i ispitivanje kotlovnica
 • ispitivanje čimbenika radnog okoliša 
 • provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
 • ispitivanje panik rasvjete, tipkala za automatsko isključenje napajanja, evakuacijskih vrata, protupožarnih zaklopki, sprinkler stanica, sustava za odimljavanje. 

STSI je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu:
 • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca 
 • izrada procjene rizika 
 • osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika zaštite na radu) 
 • poslovi koordinatora I i II. 

A obavljamo i poslove:
 • izrada procjene ugroženosti od požara
 • izrada plana zaštite od požara
 • izrada plana evakuacije i spašavanja.