Proizvodnja opreme i rezervnih dijelova

STSI posjeduje certifikat prema HRN EN ISO 3834-2 za izradu i montažu cjevovoda i posuda pod tlakom kategorije II, III i IV.
Proizvodni pogon u Sisku ima proizvodnu radionu koja se proteže na 3000 m2 , posjeduje tri industrijska krana nosivosti 5-10 t, a ukupni kapacitet proizvodnje je: 
 • 40 cijevnih snopova godišnje (maksimalni gabariti – promjer 1.250 mm / duljina 9.000 mm / težina 20t)
 • 10 posuda pod tlakom godišnje (maksimalni gabariti – promjer 3.800 mm / duljina 12.000 mm / težina 20t)
 • 20 zračnih hladnjaka godišnje (maksimalni gabariti – širina 4.000 mm / visina 1.400 mm / duljina 12.000 mm / težina 12t)
 • 10 izmjenjivača topline godišnje ( maksimalni gabariti – promjer 1.200 mm / duljina 9.000 mm / težina 20t)

Primjenjivi materijali prema ASME i EN normama:
 • ugljični čelik
 • ugljični čelik za nisku i povišenu temperaturu
 • nisko legirani čelik za povišenu temperaturu
 • visoko legirani čelik
 • legure bakra i titana. 

Specijalistički kadrovi na lokaciji Sisak su:
 • dva EW inženjera + jedan EW tehničar 
 • tri inženjera u pripremi proizvodnje 
 • dva projektanta 
 • tri NDT ovlaštene osobe (UT, PT, VT, RT, MT) 
 • 6 zavarivača 
 • 6 cjevara 
 • 12 bravara. 

Neki od strojeva koje STSI koristi u proizvodnji opreme su:
 • automatski stroj za EPP zavarivanje ESSAB 
 • stroj za savijanje lima do debljine 50 mm 
 • stroj za savijanje lima do 25 mm
 • CNC obradni centar
 • CNC rezačica cijevnih snopova 
 • CNC preša za kutno savijanje lima 
 • CNC plazma/plinska rezačica 
 • hidrauličke škare 
 • aparati za TIG, REL, MIG/MAG zavarivanje 
 • uređaji za pozicioniranje.