Upravljačka struktura

Uprava
Ivan Novaković, direktor Društva
Tel: +385 1 238 12 46
Tel: +385 1 238 12 22
e-mail: uprava@stsi.hr

Nadzorni odbor
Goran Pavlović, predsjednik Nadzornog odbora
Gábor Horváth, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Csaba Gál
Stjepan Nikolić
Radivoj Čemeljić